Werkzaamheden

Als verpleegkundige kunt u mij inschakelen voor verzorgende taken en/of verpleeg technische handelingen. Ook palliatieve zorg of algemene 24-uurs zorg behoort tot de mogelijkheden.

Werkzaamheden

•     Aankleden
•     ADL-hulp
•     Algemene verzorging
•     Hulp bij het douchen
•     Helpen bij het opstaan
•     Huidverzorging
•     Hulp bij gebruik van medicatie
•     Hulp bij eten/drinken
•     Hulp bij toiletgang
•     Scheren
•     Wassen op bed
•     Blaasspoelen
•     Bloeddruk meten
•     Compressief zwachtelen
•     Geven van injecties
•     Inbrengen/verwijderen van drain
•     Inbrengen/verwijderen van sonde
•     Klysma (microlax, practoklys) toedienen
•     Ogen druppelen
•     Toedienen van infuus
•     Toedienen van medicatie
•     Toedienen van zuurstof
•     Uitzuigen mond/luchtwegen/keel
•     Uritip aanbrengen
•     Verwijderen van hechtingen
•     Verzorgen van katheter man
•     Verzorgen van katheter vrouw
•     Verzorging stoma
•     Wondzorg
•     Leren zelf injecteren

Ervaringen

•     Angst- en dwangstoornissen
•     Astma, longemfyseem/COPD
•     Beroerte; herseninfarct/hersenbloeding
•     Blindheid/slechtziendheid
•     Chronische ziekten
•     Dementie
•     Diabetes (suikerziekte)
•     Doofheid/slechthorendheid
•     Drugs-, alcohol-, middelenafhankelijkheid
•     Dwarslaesie
•     Epilepsie
•     Gedragsproblemen
•     Gewrichtsklachten
•     Hartaandoeningen
•     Huidaandoeningen
•     Kanker
•     Lichamelijke beperkingen
•     Maag-darm aandoeningen
•     Multiple sclerose
•     NAH (niet aangeboren hersenletsel)
•     Nek- en rugklachten
•     Persoonlijkheidsstoornissen
•     Psychotische stoornissen
•     Sociale- en emotionele problemen
•     Spierziekten
•     Spraak-taal problemen
•     Stemmingsstoornissen
•     Stofwisselingziekte
•     Terminale ziekte
•     Ziekte van Parkinson