Voor uw

verpleegkundige zorg.

Broeder Tom

Mijn naam is Tom Spijkers.

 

Begonnen als ziekenverzorgende ben ik nu, na gedegen opleiding en diverse specialistische cursussen, allround verpleegkundige. Ik heb in het verleden bij diverse instellingen gewerkt, zoals het ETZ Tilburg en Stichting de Wever. In het verleden ben ik BHV- en EHBO- instructeur geweest en in mijn laatste functie als avond-weekend-nachthoofd was ik ook betrokken bij vaardigheidstrainingen voor verzorgden en verpleegkundigen.

 

In 2016 heb ik een nieuwe start gemaakt als ZZP verpleegkundige, omdat zorg verlenen in iemands eigen omgeving mij niet onbekend is en ik deze zorgende rol graag in een persoonlijke situatie uitvoer. Ik ben cliëntgericht, heb een professionele houding, maar ook humor speelt een belangrijke rol bij mijn contacten.

 

Als verpleegkundige ben ik geschoold in diverse verpleegtechnische handelingen. Ik heb ervaring met diverse soorten van zorgvragers zoals (dementerende) ouderen, cliënten met gedragsproblematiek, cliënten met trauma’s, zorgvragers met orthopedische klachten, cliënten in de laatste levensfase en de psychiatrische zorgvrager.

 

Doordat ik in mijn jeugd op Duitse scholen onderwijs heb gevolgd, spreek ik vloeiend Duits. Engels beheers ik ruim voldoende.

Visie & doel

Mijn doel is contact leggen met de cliënt (en met naasten) en samen de regie voeren. Hierbij staan de zorgvrager en zijn of haar naasten centraal. Daarnaast staan professionaliteit, samenwerken, humor, warmte en gelijkwaardigheid voorop.

 

Het is voor mij erg belangrijk dat de zorgvrager altijd de regie voert. Ik kan de cliënt en zijn of haar familie professioneel bijstaan op diverse vlakken. Het kan gaan om directe verzorging/verpleging, coördineren van zorg en/of geven van advies.

 

Bij dit alles blijft voor mij het allerbelangrijkste: ik ben, als professioneel verpleegkundige, te gast bij de zorgvrager.

Werkzaamheden

Als verpleegkundige kunt u mij inschakelen voor verzorgende taken en/of verpleegtechnische handelingen. Ook palliatieve zorg of algemene 24-uurszorg behoren tot de mogelijkheden.

Werkzaamheden

•     Aankleden
•     ADL-hulp
•     Algemene verzorging
•     Hulp bij het douchen
•     Helpen bij het opstaan
•     Huidverzorging
•     Hulp bij gebruik van medicatie
•     Hulp bij eten/drinken
•     Hulp bij toiletgang

Ervaringen

•     Angst- en dwangstoornissen
•     Astma, longemfyseem/COPD
•     Beroerte; herseninfarct/hersenbloeding
•     Blindheid/slechtziendheid
•     Chronische ziekten
•     Dementie
•     Diabetes (suikerziekte)
•     Doofheid/slechthorendheid
•     Drugs-, alcohol-, middelenafhankelijkheid

Tarieven

Mijn tarieven zijn afhankelijk van de zorgtaken, begeleiding of verpleegtechnische handelingen die worden verricht. Vaak is het een combinatie. In een vrijblijvend informatiegesprek neem ik graag de mogelijkheden en tarieven met u door.

 

De onderstaande bedragen geven een globale indicatie van mijn tarieven. Mijn vergoeding bedraagt 65% van de tariefbeschikking verpleging en verzorging uitgegeven door de NZa (2015). De bedragen kunnen afwijken, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

 

Als u over een PGB beschikt, kan de betaling uiteraard via het PGB worden afgehandeld.

Keurmerken

kiwa
big

Contact

Megenstraat 101

5045 KE Tilburg

 

+31 (0)6 427 525 04

info@broedertom.nl